บริษัท ธนพรรณ หินอ่อน จำกัด…ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งตกแต่งพื้นผิวด้วยหินชนิดต่างๆ
ด้วยความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์กว่า 10 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน
รวมถึงบุคคลทั่วไป ฝากผลงานการติดตั้งงานหินมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ