ผิวหิน

ขัดมัน

ขัดเรียบ

หน้ากระแทก

พ่นไฟ

พ่นทรายละเอียด

พ่นทรายหยาบ

เซาะร่อง

กระเทาะ