Portfolio

Show All
  • Show All
  • หินอ่อน
  • หินเทียม
  • หินแกรนิต

โครงการ Chamchari Park

หินแกรนิต

August 10, 2017

โครงการ AIA SATHORN TOWER

หินเทียม

March 25, 2016

บริษัทประกันภัย เอไอเอ ถนนสาธร ปรับปรุงพื้นที่ใหม่โดยใช้วัสดุจากหินแกรนิตชั้นดี ผสานการออกแบบที่ทันสมัย ปรับภูมิทัศให้ออฟฟิศมีความน่าอยู่มากขึ้น


More details

โครงการ Artemis Condominium

หินอ่อน

March 25, 2016

เพิ่มความหรู ดูแพง ด้วยหินอย่างดี


More details

CRCC V625 Condominium

หินเทียม

March 25, 2016

โครงการ LAVIQ Sukhimvit 57

หินแกรนิต

March 25, 2016

The Circle Living Prototype

หินแกรนิต

March 25, 2016