โครงการ Chamchari Park

รายละเอียดผลงาน

  • ชื่อลูกค้า :บริษัท บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • วันที่ติดตั้ง :21/01/60
  • ประเภทหินที่ใช้ :หินดำซานซี
  • ระยะเวลาในการติดตั้ง :21/01/60 - 27/03/60

Related Projects

โครงการ ลานหินน้ำผุด

หินแกรนิต

โรงละครพัทยา เฟส2

หินแกรนิต

The Circle Living Prototype

หินแกรนิต

โครงการ LAVIQ Sukhimvit 57

หินแกรนิต