• ชื่อลูกค้า : บริษัท อมรพิมล จำกัด
  • ปีที่ติดตั้ง : พ.ศ. 2558
  • ประเภทหินที่ใช้ : หินแกรนิตดำซานซี
  • Customer : Amorn Pimon Company Limited
  • Year : 2015
  • Stone type : Shanxi Black

Share this post